امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1393

لطفا شیوه استفاده از کاریابی آنلاین که این همه ازش تعریف میشه رو آموزش بدید

تا ما هم بتونیم با کمترین هزینه کاریابیمون رو خودمون انجام بدیم

------------------------- افسر اول زیر3000 هستم 

اینکه این قدر راحت بشه کار پیدا کنم یکم برام غیر قابل تصور بود

ولی اعتماد به شرکتتون منو صاحب یه موقعیت کاری خوب کرد

فقط میگم ممنون

-------------------------واقعا فکرش رو هم نمی کردم با پرداخت یک دهم سهم کاریابی متداول بتونم برم سر کار

ملوان عرشه هستم

به این طریق ازتون تشکر می کنم خدا خیرتون بده

-------------------------با سلام

شیوه جالبیه برای کاریابی

کاپیتان زیر 500 هستم با پرداخت یه مبلغ ناچیز تو دومین خبری که دیدم مشغول به کار شدم

خواستم تشکر کنم

-------------------------آخرین موقعیت های کاری

حقوق 2500000 تومان برای یدک کش

در گروه : مهندس 3

در تاريخ : دوشنبه, 11 اسفند 1393


حقوق 7500000 تومان برای شناور کارگو

در گروه : کاپیتان زیر3000

در تاريخ : دوشنبه, 11 اسفند 1393


حقوق 3500000 تومان برای کارگو

در گروه : افسردوم زیر3000

در تاريخ : دوشنبه, 11 اسفند 1393


حقوق توافقی برای تک و بارج

در گروه : افسردوم زیر500

در تاريخ : شنبه, 09 اسفند 1393


حقوق 1000000 تومان برای تک و بارج

در گروه : کاربرموتور

در تاريخ : شنبه, 09 اسفند 1393


حقوق 2000000 تومان برای تک و بارج

در گروه : مهندس 3

در تاريخ : شنبه, 09 اسفند 1393


حقوق 2000000 تومان برای تک و بارج

در گروه : مهندس 3

در تاريخ : شنبه, 09 اسفند 1393


حقوق 1400000 تومان برای لندینگ کرافت

در گروه : افسردوم زیر500

در تاريخ : شنبه, 09 اسفند 1393


حقوق 1600000 تومان برای یدک کش

در گروه : افسردوم زیر500

در تاريخ : شنبه, 09 اسفند 1393


حقوق 700000 تومان برای یدک کش

در گروه : ملوانان

در تاريخ : شنبه, 09 اسفند 1393


ملوان عرشه حقوق 1200000 تومان برای کارگو- دو ماه کار و یکماه استراحت

در گروه : ملوانان

در تاريخ : شنبه, 09 اسفند 1393


حقوق توافقی برای تک و بارج

در گروه : افسردوم زیر500

در تاريخ : شنبه, 09 اسفند 1393


حقوق توافقی برای تک و بارج

در گروه : کاپیتان زیر500

در تاريخ : شنبه, 09 اسفند 1393


حقوق توافقی برای لندینگرافت

در گروه : کاپیتان زیر3000

در تاريخ : شنبه, 09 اسفند 1393


کاپیتان زیر 150 حقوق توافقی برای تک و بارج

در گروه : کاپیتان زیر500

در تاريخ : پنجشنبه, 07 اسفند 1393