امروز: یکشنبه, 09 فروردین 1394

لطفا شیوه استفاده از کاریابی آنلاین که این همه ازش تعریف میشه رو آموزش بدید

تا ما هم بتونیم با کمترین هزینه کاریابیمون رو خودمون انجام بدیم

------------------------- افسر اول زیر3000 هستم 

اینکه این قدر راحت بشه کار پیدا کنم یکم برام غیر قابل تصور بود

ولی اعتماد به شرکتتون منو صاحب یه موقعیت کاری خوب کرد

فقط میگم ممنون

-------------------------واقعا فکرش رو هم نمی کردم با پرداخت یک دهم سهم کاریابی متداول بتونم برم سر کار

ملوان عرشه هستم

به این طریق ازتون تشکر می کنم خدا خیرتون بده

-------------------------با سلام

شیوه جالبیه برای کاریابی

کاپیتان زیر 500 هستم با پرداخت یه مبلغ ناچیز تو دومین خبری که دیدم مشغول به کار شدم

خواستم تشکر کنم

-------------------------آخرین موقعیت های کاری

سرمهندس با حقوق 50/000/000 ریال

در گروه : سر مهندس

در تاريخ : یکشنبه, 09 فروردین 1394


کاپیتان زیر500 با حقوق 25/000/000 ریال

در گروه : کاپیتان زیر500

در تاريخ : یکشنبه, 09 فروردین 1394


کاربرموتور با حقوق 15/000/000 ریال

در گروه : کاربرموتور

در تاريخ : یکشنبه, 09 فروردین 1394


کاربر موتور با حقوق 10/000/000 ریال

در گروه : کاربرموتور

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394


مهندس سوم با حقوق 30/000/000 ریال

در گروه : مهندس 3

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394


کاربر موتور با حقوق توافقی

در گروه : کاربرموتور

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394


کاپیتان زیر 3000 با حقوق 80/000/000 ریال

در گروه : کاپیتان زیر3000

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394


کاپیتان زیر 500 با حقوق توافقی

در گروه : کاپیتان زیر500

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394


کاپیتان زیر 500 با حقوق توافقی

در گروه : کاپیتان زیر500

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394


کاربر موتور با حقوق توافقی

در گروه : کاربرموتور

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394


آشپز با حقوق 10/000/000 ریال

در گروه : آشپز

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394


مهندس سوم با حقوق 20/000/000 ریال

در گروه : مهندس 3

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394


افسر دوم زیر 500 با حقوق توافقی

در گروه : افسردوم زیر500

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394


آشپز با حقوق توافقی

در گروه : آشپز

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394


افسر دوم با حقوق توافقی

در گروه : افسردوم زیر500

در تاريخ : شنبه, 08 فروردین 1394